Novice

Projekt: Aurora

Opis investicije: Z vzpostavitvijo nove tehnološke linije z novim CNC strojem bomo omogočili obdelavo večjih proizvodov, kar zdaj ni mogoče. Investicija bo omogočila proizvodnjo novih izdelkov, ki za...

Korak k energetski neodvisnosti: Dve proizvodni napravi za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

V letošnjem letu se je izvedel ključni ukrep za zniževanje stroškov, povečanje neodvisnosti podjetja ter prispevanje k zelenim-trajnostnim rešitvam. V ta namen sta bili zgrajeni na naši strehi dve...

E-poslovanje 2019-2022

V okviru javnega razpisa E-POSLOVANJE 2019–2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju MEGA-METAL d.o.o. uspešno...

Krepitev kompetenc - usposabljanja

Krepitev kompetenc v okviru javnega razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022 Datum: 17. 8. 2022 V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022, ki ga...

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje MEGA-METAL d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Uvedba nove tehnološke linije za obdelavo robov« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj...